Flexibiliteit van het contract

Wat gebeurt er, als je het contract eerder wil of moet beëindigen? Wat is er mogelijk en wat zijn dan de kosten?

Met deze elektrische fiets van Friesland Lease heb je de volgende regeling:

Je kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen op z’n vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode met een opzegtermijn van één maand. Bij tussentijdse opzegging betaal je een opzeggingsvergoeding. Wil je de leaseovereenkomst in het eerste jaar opzeggen, dan betaal je de maandtermijnen tot en met het eerste jaar volledig. Daarna geldt de opzeggingsvergoeding.

Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding het volgende:

  • Voor elke maand dat de leaseovereenkomst eerder dan de einddatum van de leaseperiode wordt beëindigd, betaal je een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de totaal resterende maandtermijnen.
  • Indien uit berekening blijkt dat een herberekening van de leaseperiode naar een kortere looptijd voor jou een totale gunstigere uitkomst biedt dan de vaste opzeggingsvergoeding van 50%, dan wordt voor herberekening gekozen.

Rekenvoorbeeld:

Stel, je betaalt een maandbedrag van € 89 voor de leaseperiode van 36 maanden en je wilt het contract na 24 maanden beëindigen.

Je betaalt dan 50% van de resterende 12 maanden, zijnde 12 x € 89 x 50% = € 534.

Uit herberekening van de leasemaatschappij blijkt dat bij een looptijd van 24 maanden het maandbedrag € 104 zou zijn geweest. Afrekening op basis van de herberekening betekent voor jou dan een bedrag van 24 maanden x (€ 104 – € 89) = € 360.

Omdat de berekening van de opzeggingsvergoeding via de herberekening voor jou voordeliger is, wordt hiervoor gekozen.

Indien je gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst overlijdt, dan kan de leaseovereenkomst kosteloos worden ontbonden. Als einddatum geldt dan de datum waarop de fiets aan Friesland Lease is geretourneerd.